Generalforsamling 2019

Referat af generalforsamling den 27. marts 2019, inkl. bestyrelsens beretning for 2018:

190327_SSHF_Generalforsamling_referat_Side_1ajpg190327_SSHF_Generalforsamling_referat_Side_2ajpg