Et medlemskab af Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening koster kun 100 kr. årligt.
Medlemskabet er personligt!

Du melder dig ind ved at indbetale kr. 100,- på MobilePay på nr. 17229.

Du kan også betale for dit medlemskab via kontonr. 5347-024581.

HUSK altid at skrive mailadresse og mobil nr. på indbetalingen!

Som medlem er du med til at drifte de to hjertestartere, som Sejs-Svejbæk Hjertestarterforening indtil videre har fået opsat i hver sin ende af byen. Vi betaler strøm mv. til dem, der har indvilliget i at få en hjertestarter hængt op på deres væg, så alle har adgang til den.