Generalforsamling 2024 er gennemført

Efter en kortere udsættelse blev generalforsamlingen gennemført onsdag den 15. maj 2024.

Se referatet – og regnskabet for 2023 – under Om foreningen.

Snakken gik livligt, især om fastholdelse og rekruttering af medlemmer. Desuden blev der talt om ændret indsamlingsstruktur hos Hjerteforeningen, hvor man løbende kan sætte gang i virtuelle indsamlinger hen over året, se https://digital.landsuddeling.dk. Det er en god idé til grundejerforeninger. Bestyrelsen har et par kontaktpersoner i Borgdalsparken og på Langdalsvænget, som vil blive kontaktet.

Med hensyn til regnskabet: Det blev selvfølgelig godkendt, men vi kan konstatere, at det efterhånden er en dyr fornøjelse at have penge i banken.

Ellers var der genvalg til formand og kasserer!

Vel overstået generalforsamling

Onsdag den 8. marts 2023 blev generalforsamlingen afviklet i god ro og orden. Se referatet under Om foreningen. Selvom vi ikke var mange fremmødte (eller måske netop derfor?), så havde vi en god og konstruktiv debat.

En af udfordringerne er at få og holde fast på medlemmerne. Vi er afhængige af medlemmer for at kunne drifte de to hjertestartere, som vi indtil videre har fået sat op efter hjerteindsamlinger i lokalområdet. Derfor arbejder vi på at få forbedret medlemskartoteket, men også på at få nye medlemmer. Spred gerne budskabet!

Den ene af Sejs-Svejbæk Hjertestarterforenings “egne” hjertestartere skal flyttes i nær fremtid, fra Sindbjergvej 1H til Pizza & Pasta Palace på Julsøvej 30. Vi giver besked, når flytningen er gennemført.

Ellers er der kun at tilføje: Der er altid plads til et medlem til, så brug betalingsoplysningerne på hjemmesidens forside og få dig fluks meldt til (og husk, at medlemskaber er personlige).

Bestyrelsen